• Vertrouwenspersoon

  Mijn naam is Jan Tijman op Smeijers, en graag vertel ik jullie over mijn rol als vertrouwenspersoon binnen SV De Lutte.

  Als vertrouwenspersoon kun je bij mij terecht als je meent slachtoffer te zijn. Ik vervul niet de rol van politieagent, advocaat, rechter of therapeut, maar ben wel een luisterend oor. Door te luisteren naar het verhaal probeer ik te helpen en samen met betrokkene mogelijkheden te zoeken om de situatie op te lossen.

  Dit kan zijn door er met elkaar over te praten, maar ook door het bespreekbaar te maken binnen de vereniging, sportbond, of elders. Steeds in afstemming met en instemming van betrokkene. Mocht dit niet in directe zin lukken, dan help ik wegen te vinden naar instanties die betrokkene kunnen helpen.

  Alle informatie wordt door mij vertrouwelijk behandeld. Ik doe niets zonder medeweten van betrokkene.

  Sportieve groet,

  Jan Tijman op Smeijers
  JGPTijmanopSmeijers1951@kpnmail.nl
  Tel.: 0541-551796  /  06-51150652